Archives for posts with tag: Patricia Caballero

SWEET BENÈFIC
del 9 al 12 de desembre
Sweet Benèfic
La Porta obre un lloc de treball propi i per inaugurar-lo hem demanat a creadors propers que ens «regalin» dues propostes, una acció i una explicació; un total de 12 presentacions inèdites que durant 3 dies ompliran el nou espai de La Porta, situat al carrer Sant Germà, molt a prop de plaça Espanya. L’últim dia del cicle presentarem la 4a edició de Sobrenatural, un context de treball que desplaça la creació escènica a un marc no presencial.

PROGRAMA

9, 10 i 11 de desembre / 19h.

Cada dia es presentaran 4 accions, explicacions o relats de:

9 de desembre: Sergi Fäustino, Las Santas, Carmelo Fernández i Cuqui Jerez
10 de desembre: Las Santas, Elena Córdoba, Patricia Caballero i Sergi Fäustino
11 de desembre: Cuqui Jerez, Andrés Corchero, Patricia Caballero i Carmelo Fernández

{bo benèfic: aportació mínima 5 € per dia / aforament limitat}

12 de desembre / 18h.

Presentació dels objectius de Sobrenatural 4, amb els esbossos i plantejaments de Fran Blanes, El conde de torrefiel, Peus Plutarco, Nicola Unger i Cecilia Vallejos.

{entrada lliure / aforament limitat}

Totes les activitats al nou espai de La Porta – Carrer Sant Germà 5, 3er. 08004 Barcelona

SWEET BENÈFIC
del 9 al 12 de diciembre
La Porta abre un espacio propio de trabajo y para inaugurarlo hemos pedido a creadores cercanos que nos «regalen» dos propuestas, una acción y una explicación; un total de 12 presentaciones inéditas que durante 3 días ocuparán el nuevo espacio de La Porta situado en la calle Sant Germà, muy cerca de plaza España. El último día del ciclo presentaremos la 4ª edición de Sobrenatural, un contexto de trabajo que desplaza la creación escénica a un marco no presencial.

PROGRAMA

9, 10 y 11 de diciembre / 19h.

Cada día se presentarán 4 acciones, explicaciones o relatos de:

9 de diciembre: Sergi Fäustino, Las Santas, Carmelo Fernández y Cuqui Jerez
10 de diciembre: Las Santas, Elena Córdoba, Patricia Caballero y Sergi Fäustino
11 de diciembre: Cuqui Jerez, Andrés Corchero, Patricia Caballero y Carmelo Fernández

{bono benéfico: aportación mínima 5€ por día / aforo limitado}

12 de diciembre / 18h.

Presentación de los objetivos de Sobrenatural 4, con los bocetos y planteamientos de Fran Blanes, El conde de torrefiel, Peus Plutarco, Nicola Unger y Cecilia Vallejos.

{entrada libre / aforo limitado}

Todas las actividades en el nuevo espacio de La Porta – Carrer Sant Germà 5, 3er. 08004 Barcelona

SWEET BENÈFIC
from 9th to 12th of December
La Porta opens its own working space and to inaugurate it we have asked some closed artists to create a present in the shape of two proposals: an action and an explanation. A total of 12 new presentation which will squat during 3 days the new working space of La Porta, located at Sant Germà Street, near to Plaça Espanya. On the last day of this cycle we’ll present the 4th edition of Sobrenatural, a working context which moves performance work to a non on-site or live frame.

PROGRAMA

9th, 10th and 11th December / 7pm.

Every day 4 actions, explanations or stories will be presented by:

9th December: Sergi Fäustino, Las Santas, Carmelo Fernández and Cuqui Jerez
10th December: Las Santas, Elena Córdoba, Patricia Caballero and Sergi Fäustino
11th December: Cuqui Jerez, Andrés Corchero, Patricia Caballero and Carmelo Fernández

{Charitable bonus: minimum contribution 5€ / limited seating}

12th December / 6pm.

Presentation of the lines of work of Sobrenatural 4, with the sketches and approaches of Fran Blanes, El conde de torrefiel, Peus Plutarco, Nicola Unger and Cecilia Vallejos.

{Free admission/ limited seating}

All the activities at La Porta’s new working space: Carrer Sant Germà 5, 3er. 08004 Barcelona

Patricia Caballero - Serie Inacabada
div.12, dis.13 i diu. 14 de març / 20:00h a La Poderosa {instal·lació+acció}

Patricia CaballeroSerie inacabada

M’esforço per donar una certa autonomia i protagonisme a uns objectes; per observar la potència de canvi i de moviment que hi ha en tot; per comprovar, una i altra vegada, que una cosa més una altra cosa es converteix inevitablement en una cosa nova. D’aquí sorgeix una sèrie, per ara inacabada i intitulada, de petites peces que emergeixen en contemplar la relació que pren un ventilador amb altres cossos, tant vius com inerts.
[+info]

ENTRADA LLIURE / AFORAMENT LIMITAT

———————————————————————————————————————————————-

vier. 12, sáb. 13 y dom. 14 de marzo / 20:00h en La Poderosa {instalación+acción}

Patricia CaballeroSerie inacabada

Me esfuerzo por dar una cierta autonomía y protagonismo a unos objetos; por observar la potencia de cambio y de movimiento que existe en todo; por comprobar, una y otra vez, que una cosa más otra cosa se convierte inevitablemente en una cosa nueva. De aquí surge una serie, por ahora inacabada e intitulada, de pequeñas piezas que emergen al contemplar la relación que toma un ventilador con otros cuerpos, tanto vivos como inertes.
[+info]

ENTRADA LIBRE / AFORO LIMITADO

SWEET MARÇ
del 9 al 28 de març
Sweet Març
Sweet Març manté el to i els objectius llançats al nostre darrer cicle del 2009, Sweet Desembre. Els sweets funcionen com a marc de presentació, moments de pràctica escènica i trobada amb el públic, dels espais còmodes de La Porta.

Els espais còmodes són ajudes o col·laboracions puntuals que s’estableixen per donar resposta directa a les necessitats específiques de cada procés i potenciar marcs efectius de treball per als creadors.

PROGRAMA

dimarts 9 i dimarts 16 de març / 20:00h {escena+vídeo}

CIA ARRAIANA / Estela LLovesKnochenblume (Flordehueso)

divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 de març / 20:00h {instal·lació+acció}

Patricia CaballeroSerie inacabada

divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de març
divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de març / 20:00h {escena}

Bea FernándezTres personas, todos los cuerpos

A partir de les 18h es podrà consultar el treball documental Los que se ven entre sí relatiu a aquesta creació.

Totes les activitats es desenvolupen a LA PODEROSA – Riereta, 18 2º – 08001 Barcelona

ENTRADA LLIURE / AFORAMENT LIMITAT

Organitza: La Porta
Amb la col·laboració de La Poderosa
Agraïments: Jordà Ferré

SWEET MARÇ
del 9 al 28 de marzo
Sweet Març mantiene el tono y los objetivos lanzados en nuestro último ciclo del 2009, Sweet Desembre. Los sweets funcionan como marco de presentación, momentos de práctica escénica y encuentro con el público, de los espacios cómodos de La Porta.

Los espacios cómodos son ayudas o colaboraciones puntuales que se establecen para dar respuesta directa a las necesidades específicas de cada proceso y potenciar marcos efectivos de trabajo para los creadores.

PROGRAMA

martes 9 y martes 16 de marzo / 20:00h {escena+vídeo}

CIA ARRAIANA / Estela LLovesKnochenblume (Flordehueso)

viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo / 20:00h {instalación+acción}

Patricia CaballeroSerie inacabada

viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de marzo
viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo / 20:00h {escena}

Bea FernándezTres personas, todos los cuerpos

A partir de les 18h se podrá consultar el trabajo documental Los que se ven entre sí relativo a esta creación.

Todas las actividades se desarrollan en LA PODEROSA – Riereta, 18 2º – 08001 Barcelona

ENTRADA LIBRE / AFORO LIMITADO

Organiza: La Porta
Con la colaboración de: La Poderosa
Agradecimientos: Jordà Ferré

SWEET MARÇ
from 9th to 28th of March
Sweet Març maintains the tone and the goals launched in our last cycle of 2009, Sweet Desembre. The sweets work as frame of presentation, moments of scenic practice and meeting with the public, of the espacios cómodos (comfortable spaces) of La Porta.

The espacios cómodos are punctual collaborations established to give direct answer to the specific needs of every process and to promote effective frames of work for the creators.

PROGRAM

Tuesday 9 and Tuesday 16 of March / 8pm {scene+video}

CIA ARRAIANA / Estela LLovesKnochenblume (Flordehueso)

Friday 12, Saturday 13 and Sunday 14 of March / 8 pm {installation+action}

Patricia CaballeroSerie inacabada

Friday 19, Saturday 20, Sunday 21 of March
Friday 26, Saturday 27, Sunday 28 of March / 8 pm {scene}

Bea FernándezTres personas, todos los cuerpos

From 6pm you can consult the documentary work Los que se ven entre sí related to this creation.

All the activities will take place at LA PODEROSA – Riereta, 18 2º – 08001 Barcelona

FREE ADMISSION / LIMITED SEATING

Organised by: La Porta
With the collaboration of La Poderosa
Thanks to: Jordà Ferré