SWEET BENÈFIC
del 9 al 12 de desembre
Sweet Benèfic
La Porta obre un lloc de treball propi i per inaugurar-lo hem demanat a creadors propers que ens «regalin» dues propostes, una acció i una explicació; un total de 12 presentacions inèdites que durant 3 dies ompliran el nou espai de La Porta, situat al carrer Sant Germà, molt a prop de plaça Espanya. L’últim dia del cicle presentarem la 4a edició de Sobrenatural, un context de treball que desplaça la creació escènica a un marc no presencial.

PROGRAMA

9, 10 i 11 de desembre / 19h.

Cada dia es presentaran 4 accions, explicacions o relats de:

9 de desembre: Sergi Fäustino, Las Santas, Carmelo Fernández i Cuqui Jerez
10 de desembre: Las Santas, Elena Córdoba, Patricia Caballero i Sergi Fäustino
11 de desembre: Cuqui Jerez, Andrés Corchero, Patricia Caballero i Carmelo Fernández

{bo benèfic: aportació mínima 5 € per dia / aforament limitat}

12 de desembre / 18h.

Presentació dels objectius de Sobrenatural 4, amb els esbossos i plantejaments de Fran Blanes, El conde de torrefiel, Peus Plutarco, Nicola Unger i Cecilia Vallejos.

{entrada lliure / aforament limitat}

Totes les activitats al nou espai de La Porta – Carrer Sant Germà 5, 3er. 08004 Barcelona

SWEET BENÈFIC
del 9 al 12 de diciembre
La Porta abre un espacio propio de trabajo y para inaugurarlo hemos pedido a creadores cercanos que nos «regalen» dos propuestas, una acción y una explicación; un total de 12 presentaciones inéditas que durante 3 días ocuparán el nuevo espacio de La Porta situado en la calle Sant Germà, muy cerca de plaza España. El último día del ciclo presentaremos la 4ª edición de Sobrenatural, un contexto de trabajo que desplaza la creación escénica a un marco no presencial.

PROGRAMA

9, 10 y 11 de diciembre / 19h.

Cada día se presentarán 4 acciones, explicaciones o relatos de:

9 de diciembre: Sergi Fäustino, Las Santas, Carmelo Fernández y Cuqui Jerez
10 de diciembre: Las Santas, Elena Córdoba, Patricia Caballero y Sergi Fäustino
11 de diciembre: Cuqui Jerez, Andrés Corchero, Patricia Caballero y Carmelo Fernández

{bono benéfico: aportación mínima 5€ por día / aforo limitado}

12 de diciembre / 18h.

Presentación de los objetivos de Sobrenatural 4, con los bocetos y planteamientos de Fran Blanes, El conde de torrefiel, Peus Plutarco, Nicola Unger y Cecilia Vallejos.

{entrada libre / aforo limitado}

Todas las actividades en el nuevo espacio de La Porta – Carrer Sant Germà 5, 3er. 08004 Barcelona

SWEET BENÈFIC
from 9th to 12th of December
La Porta opens its own working space and to inaugurate it we have asked some closed artists to create a present in the shape of two proposals: an action and an explanation. A total of 12 new presentation which will squat during 3 days the new working space of La Porta, located at Sant Germà Street, near to Plaça Espanya. On the last day of this cycle we’ll present the 4th edition of Sobrenatural, a working context which moves performance work to a non on-site or live frame.

PROGRAMA

9th, 10th and 11th December / 7pm.

Every day 4 actions, explanations or stories will be presented by:

9th December: Sergi Fäustino, Las Santas, Carmelo Fernández and Cuqui Jerez
10th December: Las Santas, Elena Córdoba, Patricia Caballero and Sergi Fäustino
11th December: Cuqui Jerez, Andrés Corchero, Patricia Caballero and Carmelo Fernández

{Charitable bonus: minimum contribution 5€ / limited seating}

12th December / 6pm.

Presentation of the lines of work of Sobrenatural 4, with the sketches and approaches of Fran Blanes, El conde de torrefiel, Peus Plutarco, Nicola Unger and Cecilia Vallejos.

{Free admission/ limited seating}

All the activities at La Porta’s new working space: Carrer Sant Germà 5, 3er. 08004 Barcelona