primera aproximació a les propostes d’Ariadna Estalella, Maria Vera i Vicens Mayans

del 11 al 14 de novembre a La Caldera

3 processos de creació ofereix a creadors que estan a l’inici de la seva trajectòria les condicions necessàries per dur a terme un procés creatiu propi: ajuda a la producció, cessió d’espai d’assaig, acompanyament artístic i assessorament tècnic especialitzats, així com espais de diàleg i confrontació.

En aquest marc, lliure de la pressió de presentar un producte acabat o de tancar una obra, entenem la trobada amb la mirada de l’espectador com un element intrínsec al propi procés i necessari per a l’evolució de les propostes.

Després de dos intensos mesos de treball els creadors seleccionats en aquesta edició, Ariadna Estalella, Maria Vera i Vicens Mayans, ens presenten una primera aproximació a les matèries, qüestions i proves que estan plantejant-se dins del projecte.

Condición para dos cuerpos
dijous 11* i divendres 12 – 20:30h

Ariadna EstalellaCondició per a 2 cossos

La proposta circumscriu l’escenificació a l’estudi de la fisicitat i de la presència confinades a l’exercici de romandre en el desequilibri i en la compensació constant de la caiguda, dilatant el lapse entre la mobilitat i la immobilitat.

Micrología primeradissabte 13* i diumenge 14 – 20:30h

Maria VeraMicrología primera

Informe sobre el abuelo
«En noches de julio con gravitación débil
Cuando su camposanto desborda el muro
Viene el muerto remendón a mí
El abuelo, el muy apelado viejo»       Heiner Müller

El hombre que danzaba...dissabte 13* i diumenge 14 – 20:30h

Vicens MayansL’home que ballava…

La teoria dels universos paral·lels va ser proposada per primera vegada al 1950 pel físic nord-americà Hugh Everett. Expressat d’una manera molt simplificada, el que va proposar Everett va ser que cada vegada que s’explora una nova possibilitat física, l’univers es divideix. Per a cada decisió presa i no presa es «crea» un univers propi. Tot això fa que em plantegi moltes qüestions sobre la meva vida, sobre les meves eleccions, sobre les meves decisions… Sóc la suma de tot el que he decidit? Estic content amb el que he decidit? Per poder veure-ho amb claredat he de recordar… Recordar el camí emprès i veure si és el camí que prendria de nou.

* conversa amb els creadors en acabar la presentació

Presentacions a La Caldera – Torrent d’en Vidalet, 43

ENTRADA LLIURE (aforament limitat)

3 processos de creació és un projecte produït per La Porta, conduït per Sergi Fäustino, amb la col·laboració de La Poderosa, La Caldera, l’Estruch de Sabadell i la participació de la Mediateca de Caixa Forum .

————————————————————————————

3 PROCESOS DE CREACIÓN– 2a edición

primera aproximación a las propuestas de Ariadna Estalella, Maria Vera y Vicens Mayans

del 11 al 14 de noviembre en La Caldera

3 procesos de creación ofrece a creadores que están en el inicio de su trayectoria las condiciones necesarias para llevar a la práctica un proceso creativo propio: ayuda a la producción, cesión de espacio de ensayo, acompañamiento artístico y asesoramiento técnico especializados, así como espacios de diálogo y confrontación.

En este marco, libre de la presión de presentar un producto acabado o de cerrar una obra, entendemos el encuentro con la mirada del espectador como un elemento intrínseco al propio proceso y necesario para la evolución de las propuestas.

Después de dos intensos meses de trabajo los creadores seleccionados en esta edición, Ariadna Estalella, Maria Vera y Vicens Mayans, nos presentan una primera aproximación a las materias, cuestiones y pruebas que están planteándose dentro del proyecto.

Condición para dos cuerposjueves 11* y viernes 12 – 20:30h

Ariadna EstalellaCondición para 2 cuerpos

La propuesta circunscribe la escenificación al estudio de la fisicidad y de la presencia confinadas al ejercicio de permanecer en el desequilibrio y en la compensación constante de la caída, dilatando el lapso entre la movilidad e la inmovilidad.

Micrología primerasábado 13* y domingo 14 – 20:30h

Maria VeraMicrología primera

Informe sobre el abuelo
«En noches de julio con gravitación débil
Cuando su camposanto desborda el muro
Viene el muerto remendón a mí
El abuelo, el muy apelado viejo» Heiner Müller

El hombre que danzaba...sábado 13* y domingo 14 – 20:30h

Vicens MayansEl hombre que danzaba…

La teoría de los universos paralelos fue propuesta por primera vez en 1950 por el físico estadounidense Hugh Everett. Expresado de una manera muy simplificada, lo que propuso Everett fue que cada vez que se explora una nueva posibilidad física, el universo se divide. Para cada decisión tomada y no tomada se «crea» un universo propio. Todo esto hace que me plantee muchas cuestiones sobre mi vida, sobre mis elecciones, sobre mis decisiones… ¿Soy la suma de todo lo decidido? ¿Estoy contento con lo decidido? Para poder verlo con claridad tengo que recordar… Recordar el camino emprendido y ver si es el camino que tomaría de nuevo.

* conversación con los creadores al finalizar la presentación

Presentaciones en La Caldera – Torrent d’en Vidalet, 43

ENTRADA LIBRE (aforo limitado)

3 procesos de creación es un proyecto producido por La Porta, conducido por Sergi Fäustino, con la colaboración de La Poderosa, La Caldera, el Estruch de Sabadell y la participación de la Mediateca de Caixa Forum.