AMARANTA VELARDE con colaboración ALBA CORRAL “Mix-en-scene”

 Proyecto d’ Amaranta Velarde en colaboració amb Alba Corral

Concepte i interpretació: Amaranta Velarde

Diseny visual: Alba Corral

Recolzament: La Poderosa, Graner espai de creació   i Laboral centro de arte y creación industrial de Gijón.

 

SINOPSI:

    • Mix-en-scene és un projecte que proposa desenvolupar una experiència acústica, visual i coreogràfica per a l’espectador, on el performer-ballarí-dj, punxa en directe la mateixa manera que balla i acciona partitures coreogràfiques. A si mateix l’escena va acompanyada de peces visuals generades en temps real. Es tracta de construir una sessió acústica i visual que reprodueix, versiona i barreja fragments (samplejats) històrics i icònics de la dansa, la música i els visuals. La proposta realitza un viatge que experimenta amb la cronologia, la superposició d’estils i principis artístics, utilizanado estratègies de la postproducció i l’esperit Dj de L’apropiació, manipulació i versionat de materials.

——

Mix-en-scene es un proyecto que propone desarrollar una experiencia acústica, visual y coreográfica para el espectador, donde el performer-bailarín-dj, pincha en directo al igual que baila y acciona partituras coreográficas. A sí mismo la escena va acompañada de piezas visuales generadas en tiempo real. Se trata de construir una sesión acústica y visual que reproduce, versiona y mezcla fragmentos (sampleados) históricos e icónicos de la danza, la música y los visuales. La propuesta  realiza un viaje que experimenta con la cronología, la superposición de estilos y principios artísticos, utilizando estrategias de la postproducción y el espíritu Dj de apropiacion, manipulación y versionado de materiales.

—–

Mix-en-scene is a project that aims to develop an acoustic, visual and choreographic experience for the  audience, where the performer-dancer-dj, plays live as well as activates choreographic scores. The scene itself is accompanied by  visual pieces generated in real time. It is about building an acoustic and visual session that reproduces mixes and remakes  historical and iconic  samples of dance, music and visuals. The proposal makes a journey  that experiments with the chronology  and the superposition of artistic styles and principles, using  postproduction strategies and the dj spirit of appropriation, manipulation and remixing of materials.

 https://amarantavelarde.wordpress.com/

                            http://blog.albagcorral.com/


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *