TACET

Un dels interessos de G.R.U.A. és el de programar en espais no convencionals de forma no invasiva per tal de reflexionar sobre la convivència entre “allò artístic” i “allò real” en un mateix espai públic

“TACET. Performances per a espais silenciats” és la primera edició d’una nova fórmula de G.R.U.A. per a generar contextos on es presenta el treball de diferents artistes al voltant d’un mateix tema.

La idea és generar un esdeveniment que respectant la individualitat, independència i idiosincràsia de cadascun dels artistes sigui viscut pel públic com a una experiència unitària.

TACET proposa noves maneres de mirar i (re)presentar el cos, anant més enllà de la caixa negra,  presentant esdeveniments artístics en espais públics i concorreguts, però sense voluntat d’interrompre en les seves pròpies dinàmiques.

 TACET – GREC/ ANTIC TEATRE – 25 i 26 juliol

Els tres artistes convidats a silenciar-se son: Carme Torrent, Cris Blanco i Ernesto Collado.

——————-

Uno de los intereses de G.R.U.A. es el de programar en espacios no convencionales de forma no invasiva para reflexionar sobre la convivencia de “lo artístico” y “lo real” en un mismo espacio público.

“TACET. Performances para espacios silenciados” es la primera edición de una nueva fórmula de G.R.U.A. para generar contextos donde se presenta el trabajo de diferentes artistas alrededor de un mismo tema.

La idea es generar un evento, que respetando la individualidad, independencia e idiosincrasia de cada uno de los artistas, sea vivido por el público como una experiencia unitaria.

TACET propone nuevas maneras de mirar y (re)presentar el cuerpo, yendo más allá de la caja negra, presentando eventos artísticos en espacios públicos y concurridos pero sin la voluntad de interrumpir sus propias dinámicas.

TACET – GREC/ANTIC TEATRE 25 i 26 juliol

Los tres artistas invitados a silenciarse son: Carme Torrent, Cris Blanco y Ernesto Collado.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *