HANDLE WITH CARE – Diana Gadish

http://www.dianagadish.com

CAT

Handle with care és un espectacle que juga amb elements simples, com caixes de cartró i papers, amb la plasticitat de les formes i amb atmósferes creades a través del moviment.

Amb un llenguatge visual suggerent i poètic, la interacció entre l’actriu i el públic es va desenvolupant fins a compartir el protagonisme i tranformar totalment l’espai.

D’una manera lúdica, a través de l’humor, ens mostra la fragilitat de l’ésser humà i la necessitat de cuidar-nos entre nosaltres.

 

CAST

Handle with care es un espectáculo que juega con elementos simples, como cajas de

cartón y papeles, con la plasticidad de las formas y con atmósferas creadas a través del

movimiento.

Con un lenguaje visual sugerente y poético, la interacción entre la actriz y el público se

va desarrollando hasta compartir el protagonismo y tranformar totalmente el espacio.

De una manera lúdica, a través del humor, nos muestra la fragilidad del ser humano y la

necesidad de cuidarnos entre nosotros.

 

ENGL

Handle with care is a show that plays with simple elements, such as cardboard boxes and papers, the plasticity of forms and atmospheres created through movement.

With a suggestive, poetic, visual language, the interaction between the performer and the audience increases through the show, ending up with a shared protagonism and a complete transformation of the space.

Through playfulness and humor, it highlights the fragility of the human being and the need to take care of each other.