CONVOCATORIA OBERTA – CARAVANA DE TRAILERS TNT Terrassa Noves Tendències 2015


G.R.U.A. al festival TNT – Terrassa Noves Tendències 2015 

el DISSABTE 3 d’octubre 2015 a la 13:00

———–

La Caravana de tràilers dins del Festival TNT 2015 serà una mostra de 6 tràilers escènics corresponents a projectes encara en procés de creació i pensats per ser presentats dins d’una sala teatral que treballin en el marc de les noves dramatúrgies i l’experimentació. Queden excloses, doncs, propostes de carrer. 

Un tràiler escènic és un resum performàtic de menys de 5 minuts d’un projecte escènic més gran, una síntesi teatralitzada d’un treball més ampli, però alhora una peça curta en ella mateixa; un exercici creatiu que pretén fomentar un espai lúdic de re-articulació discursiva entre la teoria i la pràctica, entre l’argumentació i la mostra, per tal de generar nous descobriments artístics tant per a la peça, com pel creador, com pel públic.

Caravana de tràilers neix amb l’objectiu de donar visibilitat al treball dels artistes i, a la vegada, reflexionar sobre el concepte de programació i els mecanismes de compra i venta d’art. I vol ser un punt de trobada entre artistes, agents articuladors i públic.

Després de la presentació dels 6 tràilers, els assistents escolliran a través d’un sistema de votació anònim, la peça que volen que sigui programada durant la programació del Festival TNT 2016 o dins la programació anual del CAET- Centre d’Arts Escèniques de Terrassa. Així doncs, el públic assumirà el rol de programador, amb la responsabilitat que això comporta.

Cada tràiler seleccionat rebrà 250€ + IVA per participar, un seguiment de les possibles relacions de col·laboració i difusió del seu treball a les xarxes.

Aquesta edició de la Caravana de Tràilers es desenvoluparà a la NOVA CAVA JAZZ de Terrassa.

Requisits per poder participar:

–       Disponibilitat els dies 2 (tarda) i 3 d’octubre (fins al migdia).

–       Els requeriments tècnics dels tràilers escènics han de poder adaptar-se als recursos tècnics de l’espai on es presentaran.

–       El muntatge i desmuntatge de cada tràiler ha de poder ser prou simple com per garantir un desenvolupament àgil i fàcil de tota la mostra.

Informació que cal enviar per a participar:

1.-  Descripció de l’univers artístic del creador o creadors de la peça.

2.-  Descripció, imatges i/o links de la peça en procés.  

3.-  Descripció del tràiler escènic que presentaràs a la Caravana de Tràilers. (Com presentaries la teva peça si només tinguessis 5 minuts? Com ho faries utilitzant tots els recursos d’un teatre? Explica’ns com t’imagines aquesta nova peça curta (estratègies, mètodes o materials que utilitzaràs).

NOTA: No es tracta de fer un tràiler en vídeo de la gravació de la peça, sinó de fer un tràiler ESCÈNIC, una peça curta de 5 minuts que resumeixi o presenti l’essència de la peça a la qual es refereix.  

4.- Calendari d’execució del projecte. (Residències de creació, estrena, possibles actuacions, etc.)

5.- (opcional) Altres links de projectes anteriors

 

DATA LÍMIT: DILLUNS 15 JUNY 2015

grua.info@gmail.com

*El 6 de juliol es comunicarà als tràilers seleccionats que participaran a  la CARAVANA DE TRÀILERS del Festival TNT 2105.

 

Criteris de selecció:

–       Professionalitat de l’artista o companyia

–       Originalitat i coherència artística de la proposta presentada, tant del projecte com del tràiler.

–       Connexió del contingut del projecte amb la línia artística del festival TNT (Terrassa Noves Tendències) basat en nous llenguatges d’investigació escènica.

———————-

G.R.U.A. en el FESTIVAL TNT 2015

Terrassa Noves Tendències

 CONVOCATORIA ABIERTA para CARAVANA DE TRAILERS

 G.R.U.A. (Grupo de Investigación de Universos Artísticos)

abre convocatoria para participar en la Caravana de tráilers ( muestra de tráilers escénicos) dentro de la programación del

Festival TNT -Terrassa Noves Tendències 2015

el sábado 3 de octubre 2015 a la 13:00 (montaje el 2 de octubre)

 La Caravana de tráilers dentro del Festival TNT 2015 será una muestra de 6 tráilers escénicos correspondientes a proyectos aún en proceso de creación y pensados ​​para ser presentados dentro de una espacio escénico que trabajen en el marco de las nuevas dramaturgias y la experimentación. Quedan excluidas, pues, propuestas de calle.

Un tráiler escénico es un resumen performático de menos de 5 minutos de un proyecto escénico más grande, una síntesis teatralizada de un trabajo más amplio, pero a la vez una pieza corta en sí misma; un ejercicio creativo que pretende fomentar un espacio lúdico de re-articulación discursiva entre la teoría y la práctica, entre la argumentación y la muestra, con el fin de generar nuevos descubrimientos artísticos tanto para la pieza, como para el creador, como para el público.

La Caravana de tráilers nace con el objetivo de dar visibilidad al trabajo de los artistas y, a la vez, reflexionar sobre el concepto de programación y los mecanismos de compra y venta de arte. Y quiere ser un punto de encuentro entre artistas, agentes articuladores y público.

Tras la presentación de los 6 tráilers, los asistentes elegirán a través de un sistema de votación anónimo, la pieza que quieren que sea programada durante la programación del Festival TNT 2016 o dentro de la programación anual del CAET- Centro de Artes Escénicas de Terrassa . Así pues, el público asumirá el rol de programador, con la responsabilidad que ello conlleva.

Cada tráiler seleccionado recibirá € 250 + IVA por participar, un seguimiento de las posibles relaciones de colaboración y difusión de su trabajo en las redes.

Esta tercera edición de la Caravana de Tráilers se desarrollará en la NOVA CAVA JAZZ de Terrassa.

Requisitos para poder participar:

– Disponibilidad los días 2 de octubre (tarde) y 3 de octubre (hasta el mediodía).

– Los requerimientos técnicos de los tráilers escénicos deben poder adaptarse a los recursos técnicos del espacio donde se presentarán.

– El montaje y desmontaje de cada tráiler debe poder ser lo suficientemente simple como para garantizar un desarrollo ágil y fácil de toda la muestra.

Información a enviar para participar:

 1.- Descripción del universo artístico del creador o creadores de la pieza.

2.- Descripción, imágenes y / o links de la pieza en proceso.

3.- Descripción del tráiler escénico que presentarás en la Caravana de Tráilers.

(Como presentarías tu pieza si solo tuvieras 5 minutos? Como lo harías utilizando todos los recursos de un teatro? Cuéntanos como te imaginas esta nueva pieza corta (estrategias, métodos o materiales que utilizarás).

NOTA: No se trata de hacer un tráiler en video de la grabación de la pieza, sino de hacer un tráiler ESCÉNICO, una pieza corta de 5 minutos que resuma o presente la esencia de la pieza a la que se refiere.

4.- Calendario de ejecución del proyecto (residencias de creación, estreno, posibles actuaciones, etc)

5.- (opcional) Otros links de proyectos anteriores

 FECHA LÍMITE: LUNES 15 JUNY 2015

grua.info@gmail.com

 El 6 de julio se comunicará a los tráilers seleccionados que participarán en la CARAVANA DE TRAILERS del Festival TNT 2105

 CRITERIOS DE SELECCIÓN

–       Profesionalidad del artista o compañía

–       Originalidad y coherencia artística de la propuesta presentada, tanto del proyecto como del tráiler.

–       Conexión del contenido del proyecto  con la línea artística del festival TNT (Terrassa Noves Tendències) basado en nuevos lenguajes de investigación escénica.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.